Test Adı : GAİTADA STERKOBİLİN
Sinonim :
Örnek Türü : GAİTA
Örnek Miktarı : 10 g
Yöntem : KİMYASAL
Örnek Kabı : STERİL KAP
Örnek Red Kriteri : STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN18.00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :