Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
LEGİONELLA PCR PCR SERUM 1 ML Detay
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IgG EIA SERUM 500 uL Detay
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IgM EIA SERUM 500 uL Detay
LEGİONELLA ANTİJENİ FC İDRAR 2 ML Detay
LEİSHMANİA IgG EIA SERUM 500 uL Detay
LEPTOSPİRA IgG EIA SERUM 500 uL Detay
LEPTOSPİRA IgM EIA SERUM 500 uL Detay
LİMBİK ENSAFALİT PANEL IFA SERUM, BOS 1 ML Detay
LIZOZOMAL HASTALIK TARAMA Florimetrik EDTALI TAM KAN, İDRAR 10 ML Detay
LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ MİKROSKOBİ PERİFERİK YAYMA Detay
LÖSEMİ PANELİ EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
Lp-PLA2 (PLAC test) ENZİMATİK SERUM 500 uL Detay
LYME SCREEN (IgG+IgM) EIA SERUM Detay
LUPUS DOĞRULAMA KOAGÜLASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagluan oranları , hemolizli,pıthılı , heparinli örnekler 500 µl Detay
LUPUS ANTIKOAGULAN AGLÜTİNASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagluan oranları , hemolizli,pıthılı , heparinli örnekler 500 µl Detay
LÖKOSİT FORMÜLÜ MİKROSKOP EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
LİZOZİM(SERUM) RID SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LİZOZİM(PLEVRA) RID PLEVRA Detay
LİTYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LİPOPROTEİN (a) İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LİPİT ELEKTROFOREZİ ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
LİPAZ(İDRAR) ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
LİPAZ (MAYİ) ENZİMATİK MAYII 500 µl Detay
LİPAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LIVER KIDNEY MIK.Ab TİP I ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 2 ML Detay
LISTERIA AGLÜTİNASYON TESTİ AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LH ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LEVETIRACETAM HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
LESİTİN KROMATOGRAFİK AMNİYON MAYİİ 5 ML Detay
LEPTİN ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
LENFOSİT SUBSET ANALİZİ FC EDTALI TAM KAN Pıhtılı kan örnekleri ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü 5 ML Detay
LENFOMA PANELİ FC EDTALI TAM KAN Pıhtılı kan örnekleri ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü 5 ML Detay
LEGİONELLA ANTİKOR IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
LE HÜCRESİ KOAGÜLASYON CAM TÜPE DÜZ KAN (SANTRİFÜJ EDİLMEDEN) Aşırı hemoliz,lipemi Detay
LDL-KOLESTEROL İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LDH( BOS) ENZİMATİK BOS 500 µl Detay
LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LDH (MAYİİ) ENZİMATİK MAYII 1 ML Detay
LDH ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LAMOTRIGINE HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LAMBDA HAFİF ZİNCİR(SERBEST) NEFELOMETRİK SERUM Hemoliz , Lipemi 1 ML Detay
LAMBDA HAFİF ZİNCİR(İDRAR) NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 3 ML Detay
LAKTOZ TÖLERANS TESTİ SERUM (LAKTOZ İÇİMİ SONRASI) 500 µl Detay
LAKTİK ASİT FOTOMETRİK OXALATLI PLAZMA,BOS Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay