Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
TCE (Trikloretan) HPLC İDRAR 2 ML Detay
TİROİD STİMULE EDİCİ İMMUNGLOBULİN (TSI) EIA SERUM 500 uL Detay
TOLUEN HPLC İDRAR 2 ML Detay
TOXOCARA CANİS IgG EIA SERUM 500 uL Detay
TOXOPLASMA PCR PCR SERUM 500 uL Detay
TPMT HPLC EDTALI TAM KAN 4 ML Detay
TÜBERKÜLOZ TİPLENDİRME BACTEC BALGAM , BOS , İDRAR ,MAYİ,DOKU.AMS , APSE,BAL 500 uL Detay
TOTAL KOLESTEROL SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TÜBERKÜLOZ REZİSTANSI(BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR Detay
TÜBERKÜLOZ PCR PCR MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ(LÖWENSTAİN) LÖWENSTAİN MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ (BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TSH (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TROPONİN-I FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TROMBOSİT EDTALI TAM KAN Detay
TRİPTAZ SERUM STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 uL Detay
TRİGLİSERİD(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TRİGLİSERİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TRANSFERRİN SATURASYON SERUM 500 µl Detay
TRANSFERRİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TRAC EIA SERUM 500 µl Detay
TPHA IHA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOXOPLAZMA IgM CLIA SERUM 500 µl Detay
TOXOPLAZMA IgG CLIA SERUM 500 µl Detay
TOXOPLASMA IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
TOTAL PROTEİN SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOTAL LİPİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOTAL KOMPLEMAN (CH50) KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
TOTAL KOLESTEROL(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TOTAL EOZİNOFİL EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
TOTAL BİLİRUBİN (MAYİİ) FOTOMETRİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TOTAL BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
TOTAL ASİT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOPİRAMAT(Topomax) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
TIROGLOBULIN ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
THİN PREP Detay
TETANOZ IMMUNİTE KONTROL SERUM 1 ML Detay
TESTOSTERONE TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TESTOSTERON FREE EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TEOFİLİN FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TCA SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
TBG ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TAŞ ANALİZİ KİMYASAL BÖBREK TAŞI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
TAM İDRAR ANALİZİ MİKROSKOBİ SPOT İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 5 ML Detay
TACROLİMUS LC-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
T4 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
T3 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay