Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
ANTİMON ICP-MS SERUM, TAM KAN,İDRAR 5 ML Detay
ANTİKOR TANIMLAMA (11 ANTİKOR) JEL SANTRİFÜGASYON SERUM, EDTA'LI TAM KAN 10 ML Detay
AFP MOM CLIA SERUM (EŞ ZAMANLI USG BİLGİSİ) 1 ML Detay
ADALİMUMAB ELISA SERUM 3 ML Detay
ADAMTS-13 İNHİBİTÖR EIA SİTRATLI PLAZMA 1 ML Detay
ADİPONEKTİN ELISA SERUM 1 ML Detay
ADRENAL KORTEKS ANTİKOR İFT SERUM 1 ML Detay
ALFA- GALAKTOZİDAZ FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
ALFA SUBUNİT PGH CLIA SERUM (DONMUŞ) 2 ML Detay
ALFA SUBUNİT TSH İA SERUM 2 ML Detay
ALFA TALASEMİ GENETİK Striple Test EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
AMİNO ASİTLER (BOS) LC-MS BOS 1 ML Detay
ANTİ A1 LEKTİN JEL SANTRİFÜGASYON EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
ANTİ FOSFOLİPAZ A2 RESEPTÖR Ab ELISA SERUM 1 ML Detay
ANTİ H LEKTİN JEL SANTRİFÜGASYON EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR ANTİKORU IgG RIA SERUM 2 ML Detay
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR ANTİKORU IgA RIA SERUM 2 ML Detay
ANTİ MOG IgG IFA SERUM 1 ML Detay
ANTİ SKİN ANTİKOR IFA SERUM 500 uL Detay
APOLİPOPROTEİN E GENOTİP TAYİNİ PCR EDTALI TAM KAN 3 ML Detay
ARİL SÜLFATAZ A FOTOMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
ANTİ SACCHAROMYCES IgG EIA SERUM 500 uL Detay
ASCARİS LUMBRİCOİDES Ab. EIA SERUM 1 ML Detay
ASETON GC-MS İDRAR 2 ML Detay
ANTİ SARS-CoV-2 TOTAL CLIA SERUM 500 uL Detay
ANTİ SARS-CoV-2 IgG (CLIA) CLIA SERUM 500 uL Detay
ANTİ SARS-CoV-2 IgM EIA SERUM 500 uL Detay
ANTİ SARS-CoV-2 IgG EIA SERUM 500 uL Detay
ALKALEN FOSFATAZ(KEMİĞE SPESİFİK) EIA SERUM 500 uL Detay
ASO İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASMA IFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ASETİLKOLİNESTERAZ ELEKTROFOREZ AMNİYOTİK SIVI 500 µl Detay
ASETİL KOLİN RESEPTÖR Ab EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA(ANTİ SPERM ANTİKOR)IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA(ANTI SPERM ANTIKOR)IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA IgG (SEMEN-AKINTI) ELİSA SEMEN,AKINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 µl Detay
ASA IgA (SEMEN-AKINTI) ELİSA SEMEN,AKINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 µl Detay
ARSENİK ICP-MS 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 10 ML Detay
APSE KÜLTÜRÜ KÜLTÜR APSE MATERYALİ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
APOLIPOPROTEİN B İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 600 µl Detay
APOLIPOPROTEİN A 1 İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 600 µl Detay
APC REZİSTANSI(NORMALİZE) KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 1 ML Detay
ANTİTROMBİN III. KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
ANTİ YO WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ TROMBOSİT ANTİKOR F C SİTRATLI TAM KAN PIHTILI ÖRNEK , HEMOLİZ 5 ML Detay
ANTİ TPO ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ TİSSUE TRANS. IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ TİSSUE TRANS. IgA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ TG ECLIA,CLIA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter 500 µl Detay
ANTİ SM ANTİKORU ELISA, IMMUNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ SLA ELISA SERUM Detay
ANTİ Ro(SS-A) ANTİKOR ELISA , İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ RNP ANTİKORLARI ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ Rİ WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ OVER ANTİKORU IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
ANTİ M(TIROID MIKROZOMAL Ab) ECLIA , CLIA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ La(SS-B) ANTİKOR ELİSA , IMMUNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ KARDIOLIPIN Ab.IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ KARDIOLIPIN Ab.IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ JO-1 IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ HU WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ HCV ECLIA SERUM 500 µl Detay
ANTİ HBs ECLIA SERUM 500 µl Detay
ANTİ HBe CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBc TOTAL CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ HBc IgM CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBc IgG CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV TOTAL CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV IgM CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV IgG CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgG ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgA ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ FOSFOTİDİLSERİN IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ FOSFOTİDİLSERİN IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
ANTİ FOSFOLİPİT Ab.IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ FOSFOLİPİT Ab.IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ FAKTÖR Xa KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
ANTİ ds DNA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz ,Lipemi 500 µl Detay
ANTİ DELTA ANTİKOR ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ CENTROMER ANTİKOR IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ CCP ECLIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
ANTİ SACCHAROMYCES IgA ELISA SERUM 2 ML Detay
ANTI RETİKÜLİN ANTİKOR ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANGIONTENSIN I RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
ANDROSTENEDİON CLIA SERUM Aşırı Hemoliz , Lipemi , ve yakın zamanda radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
ANCA (P-ANCA) ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANCA (C-ANCA) ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANA IFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
AMYLOID A PROTEİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
AMONYAK ENZİMATİK, SPEKTROFOTOMETRİK HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Hemoliz , Lipemi 2 ML Detay
AMİP ANTİKORU ELISA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
AMİNO LEVÜNİLİK ASİT KROMOTOGRAFİK, SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
AMİNO ASİTLER (SERUM) LC-MS SERUM Hemoliz , Fibrin 2 ML Detay
AMİNO ASİTLER (İDRAR) LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
AMİLAZ(MAYİİ) ENZİMATİK MAYII Hemoliz 500 µl Detay
AMİLAZ(İDRAR) ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
AMİLAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
AMH ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
AMA M2 TİPİ ELİSA , İFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
AMA ELİSA, IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ALUMİNYUM ICP-MS ESER ELEMENt TÜPÜ, HEPARİNLİ TAM KAN Hemoliz 2 ADET YEŞİL KAPAKLI TÜP Detay
ALUMİNYUM(İDRAR) A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
ALKOL TÜRBİDİMETRİK PLAZMA Hemoliz 1 ML Detay
ALKALEN FOSFATAZ ENZİMATİK , KİNETİK SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALKALEN FOSFATAZ İZO ENZİMLERİ AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ SERUM Hemoliz , Lipemi 1 ML Detay
ALFA FETOPROTEİN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALFA 1 ANTİTRİPSİN IMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz, Lipemi 500 µl Detay
ALFA-2 MAKROGLOBULİN TÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz 1 ML Detay
ALDOSTERON(İDRAR) EIA 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ALDOSTERON EIA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALDOLAZ ENZİMATİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
ALBUMİN (MAYİİ) TÜRBİDİMETRİK MAYII Hemoliz 500 µl Detay
ALBUMİN (BOS) TÜRBİDİMETRİK BOS Hemoliz 1 ML Detay
ALBUMİN SPEKTROFOTOMETRİK , KOLOROMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
AKTİVE C PROTEİN REZİSTANSI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Pıhtılı, hemolizli,heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikuagluan oranı 600 µl Detay
AKŞ ENZİMATİK , KOLOROMETRİK SERUM Kan halinde beklimiş Örnekler 500 µl Detay
ADH RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz, Lipemi , ikter 1 ML Detay
ADH (İDRAR) RIA 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ADENOVİRUS LATEKS AGLİTÜNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
ADA ENZİMATİK SERUM,PLEVRAL MAYİİ Aşırı hemoliz 1 ML Detay
ACTH CLIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz,lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi 500 µl Detay
ACE ENZİMATİK HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Aşırı hemoliz,lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi 500 µl Detay
A.A VE AÇİL CARNİTİN PROFİLİ LC-MS TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ FENİLKETONÜRİ FİLTRE KAĞIDINDA EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay