Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM KÜLTÜR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
KURŞUN (İDRAR) A.A.S SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 2 ML Detay
KURŞUN A.A.S EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
KULAK KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KULAK AKINTISI Detay
KROMAGRANİN A ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KROM (KAN) A.A.S EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
KROM (İDRAR) A.A.S 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KREATİNİN(SPOT İDRAR) FOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KREATİNİN(24s.İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KREATİNİN KLİRENS SPEKTROFOTOMETRİK, KİNETİK SERUM,24 s. İDRAR Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve soğuk ortamda gönderilmeyen örnek Detay
KREATİNİN FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KREATİN FOSFO KİNAZ MB ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KREATİN FOSFO KİNAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KORTİZOL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
KORTIZOL(İDRAR) ECLIA 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KOPROPORFİRİN(I+II) HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KOMPLEMAN 4 (C4) TÜRBİDİMETRİK, NEFELOMETRİK SERUM,MAYİİ Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KOMPLEMAN 3 (C3) TÜRBİDİMETRİK, NEFELOMETRİK SERUM,MAYİİ Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KOLİNESTERAZ ENZİMATİK, SPEKTROFOTOMETRİK SERUM 500 µl Detay
KOENZİM Q10 SERUM 1 ML Detay
KLORÜR(MAYİİ) İYON SELEKTİF MAYII Detay
KLORÜR(İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 1 ML Detay
KLORUR İYON SELEKTİF SERUM Hemoliz 500 µl Detay
KLOR (BOS) İYON SELEKTIF BOS 1 ML Detay
KLONAZEPAM HPLC SERUM 2 ML Detay
KEMİK ALKALEN FOSFATAZ SERUM Detay
KARYOTİP ANALİZİ HÜCRE KÜLTÜRÜ , MİKROSKOBİK HEPARINLI TAM KAN 2 ML Detay
KARBAMAZEPIN CMIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
KAPPA HAFİF ZİNCİR (SERBEST) NEFELOMETRİK SERUM 2 ML Detay
KAPPA HAFİF ZİNCİR (İDRAR) NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 3 ML Detay
KANAMA ZAMANI.......... Detay
KAN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KAN Uygun cilt temizliği yapılmadan veya doğrudan özelbesiyerine alınmamış kan örnekleri 1-10 ML Detay
KAN GRUBU (JELLİ SİSTEM) JELLİ SİSTEM EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
KAN GRUBU AGLÜTİNASYON EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
KALSİYUM(24 S.İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KALSİYUM (SPOT İDRAR ) FOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KALSİYUM FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KALSİTONIN CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
KADMİYUM A.A.S EDTALI TAM KAN 2 ML Detay