Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
BRUCELLA DNA (PCR) PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
BORRELİA BURGDORFERİ DNA PCR EDTA LI PLAZMA, İDRAR, BİYOPSİ 3 ML Detay
BAKTERİYEL MENENJİT PANELİ(PCR) MULTİPLEX REAL TİME PCR BOS 1 ML Detay
BARYUM ICP-MS SERUM 2 ML Detay
BENZEN GC-MS İDRAR Detay
BERİLYUM ICP-MS EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
BETA GALAKTOSİDAZ FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 20 ML Detay
BETA GLUKOSİDAZ FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
BETA KAROTEN FOTOMETRİ SERUM 1 ML Detay
BİSFENOL A GC-MS İDRAR 10 ML Detay
BİZMUD ICP-MS EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
BK VİRÜS PCR İDRAR 5 ML Detay
BRAF V 600 E REAL TIME PCR EDTALI TAM KAN 3 ML Detay
Beta-N-asetil-glukozaminidaz (NAG) ENZİMATİK/KOLORİMETRİ İDRAR 2 ML Detay
BURUN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BURUN SÜRÜNTÜSÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
BUN ENZİMATİK , KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BRUCELLA(ROSE BENGAL) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon Detay
BRUCELLA(COOMBS'LU) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA MELİTENSİS(WRİGHT) LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA IgG ELİSA SERUM Detay
BRUCELLA Ig M(2-ME) ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BOS PROTEİN İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK BOS STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
BOS KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BOS Steril olmayan BOS örnekleri 1 ML Detay
BORELIA BUGDORFERI IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
BORELIA BUGDORFERI IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
BORDETELLA PERTUSİS IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BORDETELLA PERTUSİS IgA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BOĞAZ KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM KÜLTÜR BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ Kültür alınmadan önce eküvyon ile ağız mukazasındaki diğer bölgelere dokunulmamalıdır. Detay
BNP FC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Numunenin plazması ayrılmadan beklemiş olması 2 ML Detay
BİOTİNİDAZ NEFELOMETRİK SERUM DONDURULMAMIŞ NUMUNE Detay
BİKARBONAT ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BETA HCG CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
BETA 2 MİKROGLOBULİN(İDRAR) CLIA 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BETA 2 MİKROGLOBULIN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
BETA 2 GLİKOPROTEİN1 IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
BETA 2 GLİKOPROTEİN1 IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
BETA-2 TRANSFERİN ELEKTROFOREZ BURUN AKINTISI VEYA KULAK AKINTISI İLE EŞ ZAMANLI SERUM SERUM İÇİN HEMOLİZ, AKINTI İÇİN STERİL OLMAYAN KABA ALINAN NUMUNELER 1 ML Detay
BENCE JONES PROTEİN ELEKTROFOREZ 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BARTONELLA HENSELAE IgM IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BARTONELLA HENSELAE IgG IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BAKIR (İDRAR) ICP-MS 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BAKIR TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi, İkter 500 µl Detay
BALGAM KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BALGAM UYGUN OLMAYAN ÖRNEK (BALGAM YERİNE TÜKÜRÜK VERİLMESİ, VB. ) YETERSİZ OLAN ÖRNEKLER , STERİL OLMAYAN KAPTA GÖNDERİLEN ÖRNEKLER. 1 ML Detay