Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
O-CREZOL SPEKTROFOTMETRİK İDRAR 2 ML Detay
ORATİK ASİT TAYİNİ (İDRARDA) GC-MS İDRAR 2 ML Detay
OXCARBAZEPHİNE HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
OTOİMMÜN KARACİĞER PROFİLİ İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
OSTEOKALSİN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
OSMOTIK FRAGILITE KALİTATİF EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
OSMOLALİTE(SERUM) HPLC SERUM Hemoliz 500 µl Detay
OSMOLALİTE(İDRAR) OSMOMETRE SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ORGANİK ASİT GC-MS SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
OLİGOSAKKARİT TARAMASI HPLC İDRAR 5 ML Detay
OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI BOS, EŞ ZAMANLI SERUM Detay
OKSALAT(İDRAR) SPEKTRPFOTOMETRİK, ENZİMATİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
OKSALAT (SPOT İDRAR) SPEKTRPFOTOMETRİK, ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay