Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µL Detay
CA 242 EIA SERUM 1 ML Detay
CA 50 İRMA SERUM 1 ML Detay
CANDİDA MANNAN EIA SERUM 500 uL Detay
CD 45 Flowsitometri EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
CD 20 Flowsitometri EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
CD 19 Flowsitometri EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
CDT (KARBONHİDRAT DEFICENT TRANSFERRIN) HPLC SERUM 2 ML Detay
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK PANELİ(PCR) PCR SÜRÜNTÜ , İDRAR, PROSTAT SIVI 1 ML Detay
COXSACKİE VİRÜS BKNZ. ENTEROVİRÜS BKNZ. ENTEROVİRÜS Detay
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİ İMMUNOKROMATOGRAFİ SERUM, BOS 1 ML Detay
Cryptosporidium Antijeni İMMUNOKROMATOGRAFİ GAİTA 10 gr. Detay
CYFRA 21-1 ECLIA SERUM 500 uL Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgM(CMV IgM) ECLIA SERUM 500 µl Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgG(CMV IgG) ECLIA SERUM 500 µl Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 1 ML Detay
CYSTATIN C NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CRYOGLOBULIN PRESİPİTASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
CRYOFİBRİNOJEN PRESİPİTASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
CRP İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CROSSLAPS(Beta CTx) ECLIA,ICMA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi Detay
COBALT (İDRAR) ICP-MS SERUM, İDRAR 500 uL Detay
CMV (PCR) PCR SERUM,EDTALI TAM KAN , BOS Aşırı hemoliz,lipemi,ikter, uygun olmayan kan/antikoagülan oranı 1 ML Detay
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOK. A-B ELİSA GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 20 g Detay
CİVA(İDRAR) ICP-MS 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
CİVA (KAN) ICP-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMYDIA ANTİJEN MEIA ÖZEL SWAB. STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
CHLAMIDYA TRICHOMATIS IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMIDYA TRICHOMATIS IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CH-50 EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
CEA (MAYİ) ECLIA, CLIA MAYII 500 µl Detay
CEA ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CD4/CD8 FC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
CARNİTİNE(TOTAL) LC-MS SERUM 500 µl Detay
CARNİTİNE(SERBEST) LC-MS SERUM Detay
CARBOXYHEMOGLOBİN(COHb) FOTOMETRİK HEPARINLI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek Detay
CALPROTECTIN FC GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
CA 72-4 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
CA 19-9 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CA 15-3 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CA 125 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
C-PEPTİD ECLIA , ICMA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay