Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
Protein 14.3.3 EIA BOS 2 ML Detay
PRİMER İMMÜNYETMEZLİK PANELİ FLOW SİTOMETRİ EDTALI TAM KAN 3 ML Detay
PARATHORMON RELATED PEPTİD RIA EDTA LI PLAZMA 2 ML Detay
PARVOVİRÜS PCR PCR SERUM 500 uL Detay
PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖRÜ (PAI-1) ELISA SİTRATLI PLAZMA 2 ML Detay
PLAZMODIUM ARANMASI(KALIN DAMLA) MİKROSKOBİ EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
Pneumocystis jiroveci DNA PCR PCR BAL,BALGAM ,BOĞAZ ,NAZOFARENKS SÜR. 500 uL Detay
PNH ( Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli Flow cytometry EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
PREGNENOLON LC-MS SERUM 1 ML Detay
PROİNSÜLİN ECLIA SERUM 1 ML Detay
PROTEİN S-100B EIA SERUM 500 uL Detay
PSEUDOKOLİNESTERAZ KOLOROMETRİK SERUM 2 ML Detay
PTH INTACT ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemik , ikter numunenin oda sıcaklığında 1 saatten fazla beklemesi 500 µl Detay
PSA TOTAL (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PSA FREE / PSA TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PSA FREE ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PROTROMBİN ZAMANI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTROMBİN GEN MUTASYONU PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PROTROMBİN AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN(SPOT İDRAR) ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN(MAYİİ) ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
PROTEİN(24 S.İDRAR) ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN S ANTİJEN EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN S AKTİVİTESİ EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN ELEKTROFOREZİ (24 SAATLİK İDRAR) AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN ELEKTROFOREZİ AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROTEİN C ANTİJEN EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN C AKTİVİTESİ EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN (BOS) ENZİMATİK BOS SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
PROSTATIK ASIT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROLAKTİN ANT.(MAKROPROLAKTİN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
PROLAKTIN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROKALSİTONİN FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
PROGESTERON ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PRO-BNP FC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PRİMİDON (MYSOLIN) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PRİDİNOLİN (Crosslinks) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PREALBUMİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
POTASYUM(24 h.İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
POTASYUM (SPOT İDRAR) İYON SELEKTİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
POTASYUM (BOS) İYON SELEKTİF BOS 1 ML Detay
POTASYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
POST PRANDİAL GLUKOZ(2.saat) SERUM 500 µl Detay
POST PRANDİAL GLUKOZ(1.S) SERUM 500 µl Detay
POST PRANDIAL GLUKOZ SERUM 500 µl Detay
PORFOBİLİNOJEN KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
PORFİRİN İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
PNOMOKOK ANTİKORLARI IgG EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PLAZMİNOJEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı , hemolizli,heparinli örnekler 500 µl Detay
PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1,5 ML Detay
PİRUVAT KİNAZ SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PİRUVAT SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN (perclorik asit ile çöktürülmüş/Laba danışınız) 2 ML Detay
PIHTILAŞMA ZAMANI...... Detay
PHENYLALANİNE TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
PH. Detay
PATOLOJİ Detay
PARVO VİRUS B-19 IgM EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter,kontaminasyon 500 µl Detay
PARVO VİRUS B-19 IgG EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
PARSIYEL TROMBOPLASTIN TIME KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
PARİETAL HÜCRE Ab.... EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PARASETAMOL ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
PARANEOPLASTİK PANEL WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
PAPP-A CLIA SERUM 500 µl Detay
PANKREATİK AMİLAZ SPEKTROFOTMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PAI-1 4G/5G POLİMORFİZM PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay