Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
HANTAVİRÜS IgG EIA SERUM 1 ML Detay
HANTAVİRÜS IgM EIA SERUM 1 ML Detay
HDV Ag EIA SERUM 500 uL Detay
HE4 CMIA SERUM Hastanın menapoz bilgisi gereklidir. 1 ML Detay
HEKZOSAMİNİDAZ A FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
HEKZOSAMİNİDAZ B FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
HEMOSİDERİN MİKROSKOPİ İDRAR 10 ML Detay
Hepatit E Virus (HEV) RNA (PCR) PCR EDTA LI PLAZMA Detay
HEV IgG EIA SERUM 500 uL Detay
HEV IgM EIA SERUM 500 uL Detay
Human herpes virus 6 (HHV 6) DNA (PCR) PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
Human herpes virus 8 (HHV 8) DNA (PCR) PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
HİSTAMİN EIA EDTA LI PLAZMA 1 ML Detay
HTLV DOĞRULAMA EIA SERUM 1 ML (DONMUŞ) Detay
HPV DNA PCR THİN PREP, JELSİZ SÜRÜNTÜ FORMALDEHİT İÇEREN ÖRNEKLER Detay
HIV RNA PCR EDTA'LI PLAZMA HEMOLİZ 1 ML Detay
HYOLURANİK ASİT RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, soğuk ortamda gönderilmemiş numuneler 1 ML Detay
HÜCRE SAYIMI BOS Detay
HSV TIP 2 PCR (BOS) PCR 1500 uL Detay
HSV TIP 1 PCR (BOS) PCR Detay
HPV GENOTİP TAYİNİ PCR THİNPREP, SÜRÜNTÜ, BİYOPSİ SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
HOMOVANİLİK ASİT LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HOMOSİSTİN KOLORİMETRİK SPOT İDRAR 5 ML Detay
HOMOSİSTEİN CLIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
HOMOGENTİZİK ASİT KOLORİMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HLA B7 FC EDTALI TAM KAN Pıhtılı, bekletilmiş ve dondurulmuş örnek 2 ML Detay
HLA B27 PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
HLA-DR FC EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
HİPPURİK ASİT SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HIV p24 Ag+IgG Combi CLIA SERUM 2 ML Detay
HIV p24 Ag CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HIV-1+2 CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HIV DOĞRULAMA WESTERN BLOOD SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
HIDROXIPIROLIN HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) KARANLIK , SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEYEN NUMUNELER 10 ML Detay
HEV (Total) ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
HERPES TİP 2 (PCR) PCR SÜRÜNTÜ Detay
HERPES TİP 1 (PCR) PCR SÜRÜNTÜ Detay
HERPES SIMPLEX V.(II) IgM ELISA SERUM, BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(II) IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(I) IgM ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(I) IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HEMOGRAM CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN............. CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZ AG.JEL HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN ELEKTOFOREZİ(HPLC) HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN A2 HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN A1C HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN (İDRAR) KİMYASAL SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HEMATOLOJİK KONSULTASYON MİKROKOBİ EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMATOKRİT............. CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HELICOBACTER PYLORİ IgA ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HDV RNA (RT-PCR) PCR EDTA'LI PLAZMA Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
HDL KOLESTEROL FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
HCV WESTERN BLOT WESTERN BLOT SERUM 1 ML Detay
HCV RNA(Kantitatif PCR) PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HCV RNA PCR PCR SERUM 1 ML Detay
HCV Genotipleme PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HCV ANT.DOĞRL.TESTİ LIA SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HBV İLAÇ DİRANCİ PCR SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
HBV DNA(Kantitatif-viral yük) PCR SERUM 1 ML Detay
HBV DNA (PCR YÖNTEMİ) PCR SERUM 1 ML Detay
HBs Ag CLIA SERUM 500 µl Detay
HBe Ag CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
HAPTOGLOBULIN TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
H.PYLORI ANTIJEN LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 20 g Detay