Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µL Detay
ZONISAMID HPLC-UV SERUM 500 uL Detay
İZOHEMAGLOTUNİN JEL SANTRİFÜGASYON EDTALI TAM KAN 4 ML Detay
MULTİPLE MYELOM PANELİ Flowsitometri EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Oda Isısı (Mutlak) 2 ML Detay
KRONİK LYME TAKİP PANELİ Flowsitometri EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
BRUCELLA DNA (PCR) PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
SICKLING TESTİ KİMYASAL EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
Protein 14.3.3 EIA BOS 2 ML Detay
Spesifik IgE- Mercimek (Lentil) (f235) CLIA SERUM 1 ML Detay
Spesifik IgE- Kayısı (Apricot) (f237) RAST SERUM 2 ML Detay
ANTİMON ICP-MS SERUM, TAM KAN,İDRAR 5 ML Detay
VGKC (Voltage Gated Potassium Channel) Antikoru RADİOMMUN SERUM, BOS 2 ML Detay
GAİTADA VİBRİO KÜLTÜRÜ KÜLTÜR GAİTA 10 gr. Detay
PRİMER İMMÜNYETMEZLİK PANELİ FLOW SİTOMETRİ EDTALI TAM KAN 3 ML Detay
BORRELİA BURGDORFERİ DNA PCR EDTA LI PLAZMA, İDRAR, BİYOPSİ 3 ML Detay
SPESİFİK IgE ISPANAK(Spinach) (f214) CLIA SERUM 3 ML Detay
ANTİKOR TANIMLAMA (11 ANTİKOR) JEL SANTRİFÜGASYON SERUM, EDTA'LI TAM KAN 10 ML Detay
ECHINOCOCCUS ANTİKORU IgM İFT SERUM 1 ML Detay
SPESİFİK IGE- NİKEL RIA SERUM 1 ML Detay
SPESİFİK IGE- AMOKSİSİLİN (c204) CLİA SERUM 500 uL Detay
Rh ALT GRUPLARI JS (Jel Santrifugasyon) EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
N.GONORE PCR (Neisseria Gonore PCR) PCR İDRAR VEYA SÜRÜNTÜ 15 ML Detay
AFP MOM CLIA SERUM (EŞ ZAMANLI USG BİLGİSİ) 1 ML Detay
GAİTADA ELASTAZ EIA GAİTA 10 gr. Detay
17-HİDROKSİPREGNENOLON LC-MS/MS SERUM 1 ML Detay
1-HİDROKSİPİREN HPLC İDRAR 5 ML Detay
2,5 HEGZANDİON GC-MS İDRAR 10 ML Detay
21 HİDROKSİLAZ RİP SERUM 2 ML Detay
ADALİMUMAB ELISA SERUM 3 ML Detay
ADAMTS-13 İNHİBİTÖR EIA SİTRATLI PLAZMA 1 ML Detay
ADİPONEKTİN ELISA SERUM 1 ML Detay
ADRENAL KORTEKS ANTİKOR İFT SERUM 1 ML Detay
ALFA- GALAKTOZİDAZ FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
ALFA SUBUNİT PGH CLIA SERUM (DONMUŞ) 2 ML Detay
ALFA SUBUNİT TSH İA SERUM 2 ML Detay
ALFA TALASEMİ GENETİK Striple Test EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
AMİNO ASİTLER (BOS) LC-MS BOS 1 ML Detay
ANTİ A1 LEKTİN JEL SANTRİFÜGASYON EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
ANTİ FOSFOLİPAZ A2 RESEPTÖR Ab ELISA SERUM 1 ML Detay
ANTİ H LEKTİN JEL SANTRİFÜGASYON EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR ANTİKORU IgG RIA SERUM 2 ML Detay
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR ANTİKORU IgA RIA SERUM 2 ML Detay
ANTİ MOG IgG IFA SERUM 1 ML Detay
ANTİ SKİN ANTİKOR IFA SERUM 500 uL Detay
APOLİPOPROTEİN E GENOTİP TAYİNİ PCR EDTALI TAM KAN 3 ML Detay
ARİL SÜLFATAZ A FOTOMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
ANTİ SACCHAROMYCES IgG EIA SERUM 500 uL Detay
ASCARİS LUMBRİCOİDES Ab. EIA SERUM 1 ML Detay
ASETON GC-MS İDRAR 2 ML Detay
BAKTERİYEL MENENJİT PANELİ(PCR) MULTİPLEX REAL TİME PCR BOS 1 ML Detay
BARYUM ICP-MS SERUM 2 ML Detay
BENZEN GC-MS İDRAR Detay
BERİLYUM ICP-MS EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
BETA GALAKTOSİDAZ FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 20 ML Detay
BETA GLUKOSİDAZ FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
BETA KAROTEN FOTOMETRİ SERUM 1 ML Detay
BİSFENOL A GC-MS İDRAR 10 ML Detay
BİZMUD ICP-MS EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
BK VİRÜS PCR İDRAR 5 ML Detay
BRAF V 600 E REAL TIME PCR EDTALI TAM KAN 3 ML Detay
CA 242 EIA SERUM 1 ML Detay
CA 50 İRMA SERUM 1 ML Detay
CANDİDA MANNAN EIA SERUM 500 uL Detay
CD 45 Flowsitometri EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
CD 20 Flowsitometri EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
CD 19 Flowsitometri EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
CDT (KARBONHİDRAT DEFICENT TRANSFERRIN) HPLC SERUM 2 ML Detay
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK PANELİ(PCR) PCR SÜRÜNTÜ , İDRAR, PROSTAT SIVI 1 ML Detay
COXSACKİE VİRÜS BKNZ. ENTEROVİRÜS BKNZ. ENTEROVİRÜS Detay
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİ İMMUNOKROMATOGRAFİ SERUM, BOS 1 ML Detay
Cryptosporidium Antijeni İMMUNOKROMATOGRAFİ GAİTA 10 gr. Detay
CYFRA 21-1 ECLIA SERUM 500 uL Detay
DESMOGLEİN 1 EIA SERUM 500 uL Detay
DESMOGLEİN 3 EIA SERUM 500 uL Detay
DİAZEPAM HPLC SERUM 4 ML Detay
DR-70 EIA SERUM 500 uL Detay
EBV DNA PCR PCR EDTA LI PLAZMA, BOS 1 ML Detay
ECHO VİRÜS IgG IFA SERUM 1 ML Detay
ECHO VİRÜS IgM IFA SERUM 1 ML Detay
ENTEROVİRÜS IgG EIA SERUM 1 ML Detay
ENTEROVİRÜS IgM EIA SERUM 1 ML Detay
ETHOSUXİMİDE HPLC SERUM 1 ML Detay
FASCİOLA HEPATİCA EIA SERUM 1 ML Detay
FENİL GLİOKSİLİK ASİT HPLC İDRAR 5 ML Detay
FİTANİK ASİT ANALİZİ LC-MS EDTA LI PLAZMA 1 ML Detay
Francisella tularensis (Tularemi) Antikoru, IgG EIA SERUM 1 ML Detay
GALAKTOMANNAN ANTİJENİ EIA SERUM 1 ML Detay
GALAKTOZ 1-FOSFAT CLIA EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
GALAKTOZ 1P-ÜRİDİL TRANSFERAZ CLIA EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
GANGLİOSİT PANEL İMMUNOBLOTTİNG SERUM 1 ML Detay
GENİŞLETİLMİŞ METABOLİK TARAMA LC-MS TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAĞIT EN AZ 3 HALKA Detay
GENİTAL PANEL PCR MULTİPLEX PCR LAB.A DANIŞINIZ Detay
GENTAMYCIN PETİNİA SERUM 500 uL Detay
GIDA INTOLERANS TESTİ EIA SERUM 1 ML Detay
GLUTATHIONE PEROXIDASE Colorimetric (C), Kinetic EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
GUANIDINOASETAT LC-MS İDRAR 10 ML Detay
GÜMÜŞ ICP-MS SERUM 2 ML Detay
HANTAVİRÜS IgG EIA SERUM 1 ML Detay
HANTAVİRÜS IgM EIA SERUM 1 ML Detay
HDV Ag EIA SERUM 500 uL Detay
HE4 CMIA SERUM Hastanın menapoz bilgisi gereklidir. 1 ML Detay
HEKZOSAMİNİDAZ A FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
HEKZOSAMİNİDAZ B FLUOROMETRİ EDTALI TAM KAN 10 ML Detay
HEMOSİDERİN MİKROSKOPİ İDRAR 10 ML Detay
Hepatit E Virus (HEV) RNA (PCR) PCR EDTA LI PLAZMA Detay
HEV IgG EIA SERUM 500 uL Detay
HEV IgM EIA SERUM 500 uL Detay
Human herpes virus 6 (HHV 6) DNA (PCR) PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
Human herpes virus 8 (HHV 8) DNA (PCR) PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
HİSTAMİN EIA EDTA LI PLAZMA 1 ML Detay
HTLV DOĞRULAMA EIA SERUM 1 ML (DONMUŞ) Detay
INTERLEUKİN 8 CLIA SERUM 500 uL Detay
INTERLEUKİN 6 CLIA SERUM 500 uL Detay
İNFLUENZA PCR PCR NAZAL SÜRÜNTÜ, BOS 500 uL Detay
JCV DNA PCR PCR SERUM 1 ML Detay
KALAY ICP-MS PLAZMA(HEPARİN),SPOT İDRAR 3 ML Detay
KİSTİK FİBROZİS Dizi analizi EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
KLOZAPİN LC-MS SERUM 1 ML Detay
KOBALT ICP-MS SERUM 500 uL Detay
KOMPLEMAN 2 (C2) RIA SERUM 1 ML Detay
KREATİN KİNAZ İZOENZİMLERİ ELEKTROFOREZ SERUM 1 ML Detay
LEGİONELLA PCR PCR SERUM 1 ML Detay
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IgG EIA SERUM 500 uL Detay
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IgM EIA SERUM 500 uL Detay
LEGİONELLA ANTİJENİ FC İDRAR 2 ML Detay
LEİSHMANİA IgG EIA SERUM 500 uL Detay
LEPTOSPİRA IgG EIA SERUM 500 uL Detay
LEPTOSPİRA IgM EIA SERUM 500 uL Detay
LİMBİK ENSAFALİT PANEL IFA SERUM, BOS 1 ML Detay
LIZOZOMAL HASTALIK TARAMA Florimetrik EDTALI TAM KAN, İDRAR 10 ML Detay
LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ MİKROSKOBİ PERİFERİK YAYMA Detay
LÖSEMİ PANELİ EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
Lp-PLA2 (PLAC test) ENZİMATİK SERUM 500 uL Detay
MANGANEZ (ERİTROSİT İÇİ) ICP-MS EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
MANGANEZ ICP-MS EDTALI TAM KAN, İDRAR 2 ML Detay
MELATONİN RIA SERUM 500 uL Detay
METİL ALKOL (METANOL) ECLIA İDRAR 2 ML Detay
METİL ETİL KETON ENZİMATİK/KOLORİMETRİ İDRAR 2 ML Detay
METİL HİPPÜRİK ASİT ENZİMATİK/KOLORİMETRİ İDRAR 2 ML Detay
MOLİBDEN ICP-MS SERUM 500 uL Detay
MUKOPOLİSAKKARİT(Glikozaminoglikan) (İDRARDA) FOTOMETRİ İDRAR 2 ML Detay
MUSK ANTİKORU RIA SERUM 500 uL Detay
Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR) PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
Beta-N-asetil-glukozaminidaz (NAG) ENZİMATİK/KOLORİMETRİ İDRAR 2 ML Detay
NEUROMYELITIS OPTICA (NMO) IgG IFA SERUM 500 uL Detay
NIFTY TEST (Non-invaziv Prenatal Tarama Testi) YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) ÖZEL TÜP LAB.A DANIŞINIZ Detay
NK PANEL AKIM SİTOMETRİ EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
NMDA RESEPTÖR ANTİKORU IFA SERUM 500 uL Detay
NMP 22(NÜKLEER MATRİKS PROTEİN) FC İDRAR 2 ML Detay
NOROVİRÜS FC GAİTA 10 gr. Detay
NTX(N-TELOPEPTİD) (İDRAR) ECLIA İDRAR 2 ML Detay
O-CREZOL SPEKTROFOTMETRİK İDRAR 2 ML Detay
ORATİK ASİT TAYİNİ (İDRARDA) GC-MS İDRAR 2 ML Detay
PARATHORMON RELATED PEPTİD RIA EDTA LI PLAZMA 2 ML Detay
PARVOVİRÜS PCR PCR SERUM 500 uL Detay
PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖRÜ (PAI-1) ELISA SİTRATLI PLAZMA 2 ML Detay
PLAZMODIUM ARANMASI(KALIN DAMLA) MİKROSKOBİ EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
Pneumocystis jiroveci DNA PCR PCR BAL,BALGAM ,BOĞAZ ,NAZOFARENKS SÜR. 500 uL Detay
PNH ( Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli Flow cytometry EDTALI TAM KAN 5 ML Detay
PREGNENOLON LC-MS SERUM 1 ML Detay
PROİNSÜLİN ECLIA SERUM 1 ML Detay
PROTEİN S-100B EIA SERUM 500 uL Detay
PSEUDOKOLİNESTERAZ KOLOROMETRİK SERUM 2 ML Detay
RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP) EIA SERUM 500 uL Detay
REVERS T-3 CLIA SERUM 500 uL Detay
RUBELLA PCR PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
SİALİK ASİT HPLC SERUM 500 uL Detay
SLA (SOLUBLE LİVER ANTİJEN) EIA SERUM 500 uL Detay
SOLUBLE TRANSFERRİN RESEPTÖR(sTfR) EIA SERUM 500 uL Detay
SÜLFAT HPLC 24 SAATLİK İDRAR 2 ML Detay
ŞEKER KROMOTOGRAFİSİ KOLOROMETRİK İDRAR , GAİTA 2 ML , 10 gr Detay
TCE (Trikloretan) HPLC İDRAR 2 ML Detay
TİROİD STİMULE EDİCİ İMMUNGLOBULİN (TSI) EIA SERUM 500 uL Detay
TOLUEN HPLC İDRAR 2 ML Detay
TOXOCARA CANİS IgG EIA SERUM 500 uL Detay
TOXOPLASMA PCR PCR SERUM 500 uL Detay
TPMT HPLC EDTALI TAM KAN 4 ML Detay
TÜBERKÜLOZ TİPLENDİRME BACTEC BALGAM , BOS , İDRAR ,MAYİ,DOKU.AMS , APSE,BAL 500 uL Detay
ÜRE NEFES TESTİ İnfrared Spektroskopi NEFES Detay
VZV AVİDİTE EIA SERUM 500 uL Detay
VİTAMİN B3 HPLC SERUM 2 ML Detay
VİTAMİN B5 HPLC SERUM 500 uL Detay
VİTAMİN K EIA SERUM 500 uL Detay
VZV PCR PCR EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
ZONULİN EIA SERUM,GAİTA 500 uL , 10 gr Detay
EVEROLİMUS LC-MS EDTALI TAM KAN Hemoliz 500 uL Detay
SARS-CoV-2 PCR PCR BURUN SÜRÜNTÜ 1500 uL Detay
ANTİ SARS-CoV-2 TOTAL CLIA SERUM 500 uL Detay
ANTİ SARS-CoV-2 IgG (CLIA) CLIA SERUM 500 uL Detay
ANTİ SARS-CoV-2 IgM EIA SERUM 500 uL Detay
ANTİ SARS-CoV-2 IgG EIA SERUM 500 uL Detay
HPV DNA PCR THİN PREP, JELSİZ SÜRÜNTÜ FORMALDEHİT İÇEREN ÖRNEKLER Detay
HIV RNA PCR EDTA'LI PLAZMA HEMOLİZ 1 ML Detay
ALKALEN FOSFATAZ(KEMİĞE SPESİFİK) EIA SERUM 500 uL Detay
TOTAL KOLESTEROL SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FAKTÖR VIII INHİBİTÖR Koagülometrik Sitratlı plazma Hemoliz 400 ul Detay
WEİL-FELİX T AGLÜTİNASYON SERUM 500 µl Detay
WEINBERG TESTİ SERUM Detay
VW FAKTÖR ANTİJEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
VW FAKTÖR AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
VLDL KOLESTEROL SERUM 500 µl Detay
VİTAMİN H EIA SERUM 1 ML Detay
VİTAMİN E LC-MS SERUM 1 ML Detay
VİTAMİN C EIA HEPARİNLİ PLAZMA 5 ML Detay
VİTAMİN B6 HPLC EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
VİTAMİN B2 HPLC EDTALI TAM KAN Detay
VİTAMİN B1 HPLC EDTALI TAM KAN 1 ML Detay
VİTAMİN B 12 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
VİTAMİN A LC-MS SERUM 1 ML Detay
VİGABATRİN SERUM 500 µl Detay
VDRL AGLÜTİNASYON EDTALI PLAZMA 500 µl Detay
VARİCELLA ZOSTER IgM ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
VARİCELLA ZOSTER IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
VANİLMANDELİKASİT LC-MS 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) 5 ML Detay
VALPROIK ASIT(DEPAKİN) CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
VAJEN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR VAJİNAL-SERVİKAL SWAP STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
ÜROPORFİRİNLER HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
ÜROPEPSİNOJEN SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRİK ASİT(İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRİK ASİT (SPOT İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
ÜRİK ASİT SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ÜRE(SPOT İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRE(24s.İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ÜRE KLIRENSİ SPEKTROFOTMETRİK SERUM,24 s. İDRAR Detay
ÜRE SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
UREAPLASMA urealyticum KÜLTÜR ÜRET.AKINTI,SEMEN,ÖN İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 2 ML Detay
TÜBERKÜLOZ REZİSTANSI(BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR Detay
TÜBERKÜLOZ PCR PCR MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ(LÖWENSTAİN) LÖWENSTAİN MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ (BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
TSH (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TROPONİN-I FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TROMBOSİT EDTALI TAM KAN Detay
TRİPTAZ SERUM STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 uL Detay
TRİGLİSERİD(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TRİGLİSERİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TRANSFERRİN SATURASYON SERUM 500 µl Detay
TRANSFERRİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TRAC EIA SERUM 500 µl Detay
TPHA IHA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOXOPLAZMA IgM CLIA SERUM 500 µl Detay
TOXOPLAZMA IgG CLIA SERUM 500 µl Detay
TOXOPLASMA IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
TOTAL PROTEİN SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOTAL LİPİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOTAL KOMPLEMAN (CH50) KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
TOTAL KOLESTEROL(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TOTAL EOZİNOFİL EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
TOTAL BİLİRUBİN (MAYİİ) FOTOMETRİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
TOTAL BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
TOTAL ASİT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TOPİRAMAT(Topomax) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
TIROGLOBULIN ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
THİN PREP Detay
TETANOZ IMMUNİTE KONTROL SERUM 1 ML Detay
TESTOSTERONE TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TESTOSTERON FREE EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TEOFİLİN FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
TCA SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
TBG ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
TAŞ ANALİZİ KİMYASAL BÖBREK TAŞI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
TAM İDRAR ANALİZİ MİKROSKOBİ SPOT İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 5 ML Detay
TACROLİMUS LC-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
T4 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
T3 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
SUŞ İDENTİFİKASYON APİ GENÇ BAKTERİ SUŞU SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
SU ANALİZİ(BAKTERİYOLOJİK) KİMYASAL SU (STERİL KAPTA 1 lt.) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 LT. Detay
SU ANALİZİ (KİMYASAL) İYON SELEKTİF SU (STERİL KAPTA 1 lt.) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 LT. Detay
STREP A KOLORİMETRİK SWAP SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
SEMEN ANALİZİ MİKROSKOBİ TAZE SEMEN PERHİZ OLMAYAN NUMUNELER,UYGUN OLMAYAN ÖRNEK (İDRAR KARIŞIMI VB.) , BEKLEMİŞ NUMUNELER 2 ML Detay
SOĞUK AGGLUTINATION AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
SODYUM(SPOT İDRAR) İYON SELEKTİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
SODYUM (BOS) İYON SELEKTİF BOS SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
SODYUM (24 h.İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
SODYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
SMEAR SÜRÜNTÜ Detay
SİYANÜR Fotometrik EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
SİTRAT (İDRAR) SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
SİSTİN LC-MS 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
SİSTATİN C NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SİROLİMUS LC-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
SİKLOSPORİN LC-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
SHBG CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
SGPT SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SGOT(AST) SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SERULOPLAZMIN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SEROTONİN (İDRAR) LC-MS 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) Detay
SEROTONİN LC-MS SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
SERBEST YAĞ ASİTLERİ KOLORİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
SENSİTİF CRP ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SEMEN YIKAMA TAZE SEMEN Detay
SEMEN ANALİZİ. TAZE SEMEN Detay
SELENYUM(24h.İDRAR) ICP-MS 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
SELENYUM ICP-MS SERUM 2 ML Detay
SELEFON BANT PARAZİT MİKROSKOBİ PERİ-ANAL SELOFAN BANT SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
SEDİMENTASYON AGLÜTİNASYON NA SİTRATLI KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
Scl-70 ANTİKORLARI ELISA SERUM 500 µl Detay
SALİSİLAT (ASPİRİN) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SAFRA ASİTLERİ (TOKLUK) SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
SAFRA ASİTLERİ (AÇLIK) SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RUBEOLA IgM(EIA) EIA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
RUBEOLA IgG(EIA) EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RUBELLA IgM CLIA SERUM 500 µl Detay
RUBELLA IgG AVİDİTE ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
RUBELLA IgG CLIA SERUM 500 µl Detay
RSV IgM EIA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RSV IgG EIA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RPR LATEKS AGLÜTİNASYON EDTALI PLAZMA Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ROTA VİRUS LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 g Detay
RF TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
RETİKULOSIT MİKROSKOBİ EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli örnek 2 ML Detay
RAST Wx1(WEED POLLEN)mixed ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST TREE POLENS (tx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST MOULDS (Mx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST H2 (EV TOZU) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST H1(EV TOZU) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST GRASS POLLEN(gx1) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
RAST GIDA 1 MIX (fx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST FX5E (KARIŞIK GIDA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST FX2 (DENİZ ÜRÜNLERİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST FX1(KURUYEMİŞLER) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F93 (KAKAO) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F92 (MUZ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F83 (TAVUK ETİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F79 (GLUTEN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F78 (Casein) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F76(A-Lactaalbumin) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F75 (YUMURTA SARISI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F49(ELMA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F4 (BUĞDAY) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F27 (SIĞIR ETİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F256 (CEVİZ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F25 (DOMATES) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F20 (BADEM) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F2 (KEÇİ SÜTÜ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F2 (İNEK SÜTÜ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F13 (FISTIK) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST F1 (YUMURTA AKI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST Ex1 ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST E2 (KÖPEK EPİTELİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST E1 (KEDİ KILI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST DX1 (ASTIM) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST D2 (DERM.FARINAE) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
RAST D1 (DERM.PTERONYSSINUS ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
QUANTİFERON TB GOLD AGLÜTİNASYON HEPARİNLİ TAM KAN 3 ADET HEPARİNLİ TÜP Detay
PTH INTACT ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemik , ikter numunenin oda sıcaklığında 1 saatten fazla beklemesi 500 µl Detay
PSA TOTAL (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PSA FREE / PSA TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PSA FREE ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
PROTROMBİN ZAMANI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTROMBİN GEN MUTASYONU PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PROTROMBİN AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN(SPOT İDRAR) ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN(MAYİİ) ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
PROTEİN(24 S.İDRAR) ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN S ANTİJEN EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN S AKTİVİTESİ EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN ELEKTROFOREZİ (24 SAATLİK İDRAR) AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PROTEİN ELEKTROFOREZİ AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROTEİN C ANTİJEN EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN C AKTİVİTESİ EIA SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl Detay
PROTEİN (BOS) ENZİMATİK BOS SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
PROSTATIK ASIT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROLAKTİN ANT.(MAKROPROLAKTİN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
PROLAKTIN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PROKALSİTONİN FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
PROGESTERON ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PRO-BNP FC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PRİMİDON (MYSOLIN) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PRİDİNOLİN (Crosslinks) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
PREALBUMİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
POTASYUM(24 h.İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
POTASYUM (SPOT İDRAR) İYON SELEKTİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
POTASYUM (BOS) İYON SELEKTİF BOS 1 ML Detay
POTASYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
POST PRANDİAL GLUKOZ(2.saat) SERUM 500 µl Detay
POST PRANDİAL GLUKOZ(1.S) SERUM 500 µl Detay
POST PRANDIAL GLUKOZ SERUM 500 µl Detay
PORFOBİLİNOJEN KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
PORFİRİN İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
PNOMOKOK ANTİKORLARI IgG EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PLAZMİNOJEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı , hemolizli,heparinli örnekler 500 µl Detay
PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1,5 ML Detay
PİRUVAT KİNAZ SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
PİRUVAT SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN (perclorik asit ile çöktürülmüş/Laba danışınız) 2 ML Detay
PIHTILAŞMA ZAMANI...... Detay
PHENYLALANİNE TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
PH. Detay
PATOLOJİ Detay
PARVO VİRUS B-19 IgM EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter,kontaminasyon 500 µl Detay
PARVO VİRUS B-19 IgG EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
PARSIYEL TROMBOPLASTIN TIME KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
PARİETAL HÜCRE Ab.... EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PARASETAMOL ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
PARANEOPLASTİK PANEL WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
PAPP-A CLIA SERUM 500 µl Detay
PANKREATİK AMİLAZ SPEKTROFOTMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
PAI-1 4G/5G POLİMORFİZM PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
OXCARBAZEPHİNE HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
OTOİMMÜN KARACİĞER PROFİLİ İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
OSTEOKALSİN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
OSMOTIK FRAGILITE KALİTATİF EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
OSMOLALİTE(SERUM) HPLC SERUM Hemoliz 500 µl Detay
OSMOLALİTE(İDRAR) OSMOMETRE SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ORGANİK ASİT GC-MS SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
OLİGOSAKKARİT TARAMASI HPLC İDRAR 5 ML Detay
OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI BOS, EŞ ZAMANLI SERUM Detay
OKSALAT(İDRAR) SPEKTRPFOTOMETRİK, ENZİMATİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
OKSALAT (SPOT İDRAR) SPEKTRPFOTOMETRİK, ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
NSE (Nöron Spesifik Enolaz) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
NORMETANEFRİN (PLAZMA) LC-MS EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
NORMETANEFRIN (İDRAR) LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
NOREPİNEFRİN(N.ADRENALİN) (PLA LC-MS HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
NOREPİNEFRİN(N.ADRENALİN) (İDR LC-MS 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
NİKEL (SERUM) ICP-MS SERUM Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
NİKEL (İDRAR) ICP-MS SPOT İDRAR, 24 SAATLİK İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
NEONATAL TSH FLOROMETRİK TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN Detay
NASAL SMEAR EOZİNOFİL MİKROSKOBİ SÜRÜNTÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
NASAL SMEAR EOSINOFIL(SOL) MİKROSKOBİ SÜRÜNTÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
NASAL SMEAR EOSINOFIL(SAĞ) MİKROSKOBİ SÜRÜNTÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
Na NİTROPRUSSİAT KALİTATİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MYOGLOBİN FC HEPARINLI PLAZMA, SERUM Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
MYELIN BASİC PROTEİN ELISA BOS 1 ML Detay
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgM EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgG EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl Detay
Mycoplasma hominis SWAP SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER Detay
MUMPS IgM(EIA) EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 5 ML Detay
MUMPS IgG(EIA) EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter,kontaminasyon 5 ML Detay
MTHFR MUTASYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 5 ML Detay
MTHFR 677 MUTASYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 5 ML Detay
MTHFR 1298 MUTASYON ANALİZİ PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
MONOTEST (ENF.MONO.) AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
MİKRO ALBUMİNURİ(SPOT İDRAR) İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MİKRO ALBUMİNURİ (24 S.İDRAR) İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
METİLMALONİK ASİT GC-MS İDRAR 2 ML Detay
METHOTREXATE DÜZEYİ PCR-REA SERUM 2 ML Detay
METHEMOGLOBİN SPEKTROFOTOMETRİK HEPARİNLİ TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 1 ML Detay
METANEFRİN(PLAZMA) LC-MS EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
METANEFRİN (İDRAR) LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
METABOLİK TARAMA TESTİ LC-MS TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
MANTAR KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KAZINTI VEYA SÜRÜNTÜ SWAP STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
MANGAN ICP-MS EDTALI TAM KAN Detay
MANDELİK ASİT ICP-MS SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MAGNEZYUM(ERİTROSİT İÇİ) ICP-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
MAGNEZYUM (İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
MAGNEZYUM FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
M.TUBERCULOSIS COMP.DNA PCR PCR MAYİİ,BALGAM,İDRAR Detay
LYME SCREEN (IgG+IgM) EIA SERUM Detay
LUPUS DOĞRULAMA KOAGÜLASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagluan oranları , hemolizli,pıthılı , heparinli örnekler 500 µl Detay
LUPUS ANTIKOAGULAN AGLÜTİNASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagluan oranları , hemolizli,pıthılı , heparinli örnekler 500 µl Detay
LÖKOSİT FORMÜLÜ MİKROSKOP EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
LİZOZİM(SERUM) RID SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LİZOZİM(PLEVRA) RID PLEVRA Detay
LİTYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LİPOPROTEİN (a) İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LİPİT ELEKTROFOREZİ ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
LİPAZ(İDRAR) ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
LİPAZ (MAYİ) ENZİMATİK MAYII 500 µl Detay
LİPAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LIVER KIDNEY MIK.Ab TİP I ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 2 ML Detay
LISTERIA AGLÜTİNASYON TESTİ AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LH ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
LEVETIRACETAM HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
LESİTİN KROMATOGRAFİK AMNİYON MAYİİ 5 ML Detay
LEPTİN ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
LENFOSİT SUBSET ANALİZİ FC EDTALI TAM KAN Pıhtılı kan örnekleri ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü 5 ML Detay
LENFOMA PANELİ FC EDTALI TAM KAN Pıhtılı kan örnekleri ve hücre sayısı ile viabilite düşüklüğü 5 ML Detay
LEGİONELLA ANTİKOR IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
LE HÜCRESİ KOAGÜLASYON CAM TÜPE DÜZ KAN (SANTRİFÜJ EDİLMEDEN) Aşırı hemoliz,lipemi Detay
LDL-KOLESTEROL İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LDH( BOS) ENZİMATİK BOS 500 µl Detay
LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LDH (MAYİİ) ENZİMATİK MAYII 1 ML Detay
LDH ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LAMOTRIGINE HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
LAMBDA HAFİF ZİNCİR(SERBEST) NEFELOMETRİK SERUM Hemoliz , Lipemi 1 ML Detay
LAMBDA HAFİF ZİNCİR(İDRAR) NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 3 ML Detay
LAKTOZ TÖLERANS TESTİ SERUM (LAKTOZ İÇİMİ SONRASI) 500 µl Detay
LAKTİK ASİT FOTOMETRİK OXALATLI PLAZMA,BOS Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM KÜLTÜR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
KURŞUN (İDRAR) A.A.S SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 2 ML Detay
KURŞUN ICP-MS EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
KULAK KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KULAK AKINTISI Detay
KROMAGRANİN A EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KROM (KAN) ICP-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML Detay
KROM (İDRAR) ICP-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KREATİNİN(SPOT İDRAR) FOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KREATİNİN(24s.İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KREATİNİN KLİRENS SPEKTROFOTOMETRİK, KİNETİK SERUM,24 s. İDRAR Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve soğuk ortamda gönderilmeyen örnek Detay
KREATİNİN FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KREATİN FOSFO KİNAZ MB ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KREATİN FOSFO KİNAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KORTİZOL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
KORTIZOL(İDRAR) ECLIA 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KOPROPORFİRİN(I+II) HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KOMPLEMAN 4 (C4) TÜRBİDİMETRİK, NEFELOMETRİK SERUM,MAYİİ Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KOMPLEMAN 3 (C3) TÜRBİDİMETRİK, NEFELOMETRİK SERUM,MAYİİ Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KOENZİM Q10 SERUM 1 ML Detay
KLORÜR(MAYİİ) İYON SELEKTİF MAYII Detay
KLORÜR(İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 1 ML Detay
KLORUR İYON SELEKTİF SERUM Hemoliz 500 µl Detay
KLOR (BOS) İYON SELEKTIF BOS 1 ML Detay
KLONAZEPAM HPLC SERUM 2 ML Detay
KEMİK ALKALEN FOSFATAZ SERUM Detay
KARBAMAZEPIN CMIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
KAPPA HAFİF ZİNCİR (SERBEST) NEFELOMETRİK SERUM 2 ML Detay
KAPPA HAFİF ZİNCİR (İDRAR) NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 3 ML Detay
KANAMA ZAMANI.......... Detay
KAN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR KAN Uygun cilt temizliği yapılmadan veya doğrudan özelbesiyerine alınmamış kan örnekleri 1-10 ML Detay
KAN GRUBU (JELLİ SİSTEM) JELLİ SİSTEM EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
KAN GRUBU AGLÜTİNASYON EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
KALSİYUM(24 S.İDRAR) FOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
KALSİYUM (SPOT İDRAR ) FOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
KALSİYUM FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
KALSİTONIN CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
KADMİYUM ICP-MS EDTALI TAM KAN, İDRAR 2 ML Detay
İYOT ICP-MS SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
İYONİZE KALSİYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
İNTRENSEK FAK.BLOKAN Ab. EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
İNHİBİN A CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
İNDİRECT COOMBS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 500 µl Detay
İNDİRECT BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
İDRARDA REDUKTAN MADDE KİMYASAL SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
İDRAR KÜLTÜRÜ KÜLTÜR İDRAR Steril olmayan kapta alınmış idrar örnekleri 1 ML Detay
ISLET CELL ANTİKOR ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 500 µl Detay
INSULIN ANTİKORU ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
INSULIN (BAZAL) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
INS. REZISTANS INDEXI(HOMA-IR) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
INR(INTERNATIONAL NORMALİZED) KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML Detay
INHİBİN B ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
IMMUNFİKSASYON ELEKTR.(İDRAR) ELEKTROFOREZ 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
IMMUNFİKSASYON ELEKTR.(BOS) ELEKTROFOREZ BOS, EŞ ZAMANLI SERUM STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 3 ML Detay
IMMUNFIKSASYON ELEKTR.(SERUM) ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
IgM NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG INDEX İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 4 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 3 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 2 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG 1 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgG (BOS) NEFELOMETRİK BOS Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
IgG NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IGFBP-3(insülin like Grw.Fac.) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IGF I CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgE TOTAL CMIA,ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgD RID SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgA2 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
IgA1 NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
IgA NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
HYOLURANİK ASİT RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, soğuk ortamda gönderilmemiş numuneler 1 ML Detay
HÜCRE SAYIMI BOS Detay
HSV TIP 2 PCR (BOS) PCR 1500 uL Detay
HSV TIP 1 PCR (BOS) PCR Detay
HPV GENOTİP TAYİNİ PCR THİNPREP, SÜRÜNTÜ, BİYOPSİ SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
HOMOVANİLİK ASİT LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HOMOSİSTİN KOLORİMETRİK SPOT İDRAR 5 ML Detay
HOMOSİSTEİN CLIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
HOMOGENTİZİK ASİT KOLORİMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HLA B7 FC EDTALI TAM KAN Pıhtılı, bekletilmiş ve dondurulmuş örnek 2 ML Detay
HLA B27 PCR EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
HLA-DR FC EDTALI TAM KAN Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 2 ML Detay
HİPPURİK ASİT SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HIV p24 Ag+IgG Combi CLIA SERUM 2 ML Detay
HIV p24 Ag CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HIV-1+2 CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HIV DOĞRULAMA WESTERN BLOOD SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
HIDROXIPIROLIN HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) KARANLIK , SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEYEN NUMUNELER 10 ML Detay
HEV (Total) ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
HERPES TİP 2 (PCR) PCR SÜRÜNTÜ Detay
HERPES TİP 1 (PCR) PCR SÜRÜNTÜ Detay
HERPES SIMPLEX V.(II) IgM ELISA SERUM, BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(II) IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(I) IgM ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HERPES SIMPLEX V.(I) IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HEMOGRAM CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN............. CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZ AG.JEL HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN ELEKTOFOREZİ(HPLC) HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN A2 HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN A1C HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMOGLOBİN (İDRAR) KİMYASAL SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
HEMATOLOJİK KONSULTASYON MİKROKOBİ EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HEMATOKRİT............. CELL COUNTER EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
HELICOBACTER PYLORİ IgA ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
HDV RNA (RT-PCR) PCR EDTA'LI PLAZMA Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
HDL KOLESTEROL FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
HCV WESTERN BLOT WESTERN BLOT SERUM 1 ML Detay
HCV RNA(Kantitatif PCR) PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HCV RNA PCR PCR SERUM 1 ML Detay
HCV Genotipleme PCR SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HCV ANT.DOĞRL.TESTİ LIA SERUM Hemolizli , oda ısısında uzun süre beklemiş, EDTA'lı veya heparinli tüpe alınmış örnek 1 ML Detay
HBV İLAÇ DİRANCİ PCR SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
HBV DNA(Kantitatif-viral yük) PCR SERUM 1 ML Detay
HBV DNA (PCR YÖNTEMİ) PCR SERUM 1 ML Detay
HBs Ag CLIA SERUM 500 µl Detay
HBe Ag CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
HAPTOGLOBULIN TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
H.PYLORI ANTIJEN LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 20 g Detay
GRUBER WİDAL(TİFO AGL.) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GROWTH HORMON(GH) CLIA,CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GRANULOSİT % EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
GLUKOZ(İDRAR) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(90.dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(60 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(300 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(30 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(240 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T.(180 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TOLERANS T. (120 dak.) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ TARAMA T. (1.SAAT) SERUM 500 µl Detay
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHIDROGENAZ SPEKTROFOTMETRİK , KİNETİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
GLUKOZ (MAYİİ) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK MAYII Detay
GLUKOZ (BOS) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK BOS 1 ML Detay
GLUKOHEMOGLOBİN EDTALI TAM KAN Detay
GLUKAGON RIA APROTONIN-EDTA'LI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
GLOMERULAR BAZAL MEMBRAN Ab. IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GLOBULIN ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GLİKOZAMİNOGLİKANLAR(MPS) SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
GİARDİA LAMBLIA Ag(GAİTA) ICT GAİTA SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 g Detay
GGT ENZİMATİK , SPEKTROFOTMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
GASTRİN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GAİTADA TRİPSİN KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
GAİTADA STERKOBİLİNOJEN KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA STERKOBİLİN KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA REDÜKTAN MADDE KİMYASAL GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA PH PH METRE GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTADA AMİP ANTİJENİ LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
GAİTA"da PARAZİT YUMURTASI MİKROSKOBİK GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTA KÜLTÜRÜ KÜLTÜR GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTA"da GİZLİ KAN GUAİAC GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
GAİTA HAZIM TESTİ MİKROSKOBİK GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAİTA DİREK MİKROSKOBİ MİKROSKOBİK GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
GAD ANTİKORU ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
GABAPENTİN HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
FTA-Abs IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FSH ECLIA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FRUKTOZAMİN TÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
FRUKTOZ (SPERM) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SEMEN STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
FREE T4 ECLIA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FREE T3 ECLIA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FREE ESTRİOL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FOSFOR(SPOT İDRAR) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
FOSFOR(24 SAAT İDRAR) ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
FOSFOR İNORGANİK ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FORMÜL MİKROSKOBİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
FOLİK ASİT (ERİTROSİT İÇİ) ECLIA,CLIA EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
FOLİK ASİT ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FİBRONEKTİN NEFELOMETRİK EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl Detay
FİBRİNOGEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FERRİTİN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FENOL GC SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
FENOBARBİTAL CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FENİLALANİN(PKU) LC-MS TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
FENİLALANIN (MS/MS) LC-MS SERUM TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ 1 ML Detay
FENITOIN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
FENILKETONURI TARAMASI TANDEM TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
FENILALANIN HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FANA IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
FAKTÖR XIII PIHTI LİZİS SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR XII KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR XI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR X KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR VII KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR V KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
FAKTÖR IX KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTÖR II KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
FAKTOR VIII KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan an ve antikuagulan oranları,pıhtılı , hemolizli , heparinli numuneler 500 µl Detay
ESTRON (E1) EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ESTRIOL (E3) (İDRAR) FIA SPOT İDRAR 5 ML Detay
ESTRIOL (E3) ECLIA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ESTRADIOL (E2) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ESBACH PROTEİN NEFELOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ERITROPOIETIN (SERUM) CLIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
EPİNEFRİN(ADRENALİN)(PLAZMA) LC-MS HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli 5 ML Detay
EPİNEFRİN(ADRENALİN)(İDRAR) LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
ENTEROVIRUS PCR PCR EDTA LI PLAZMA Hemoliz , Lipemi 2 ML Detay
ENTEMOEBA HİSTOLİTİCA Ag. ICT GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
ENDOMYSIAL Ab(EMA) IgG ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ENDOMYSIAL Ab(EMA) IgA ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ENA PROFİLİ İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ECP ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ECHINOCOC IHA HEMAGLÜTİNAYSON SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ECHINOCOC IgG ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
EBV PROFİL 2 IgM İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV PROFİL 2 IgG İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV IgM (VCA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV IgG (VCA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV EARLY ANTİKORU(EA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
EBV-EBNA IgM ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
EBV-EBNA IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
DRUG SCREEN (İdrar) ICT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
DOWN SYNDROMU (1.TRİMESTER) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter Detay
DOWN SYNDROME (ÜÇLÜ TARAMA) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi Detay
DOWN SENDROMU ( 4 LÜ TEST) CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
DOPAMİN(PLAZMA) LC-MS HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
DOPAMİN(İDRAR) LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
DİREKT MİK. İNCELEME(MANTAR) MİKROSKOBİK LEZYONDAN ALINAN KAZINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 2 g Detay
DİREKT MİK. İNCELEME MİKROSKOBİK SÜRÜNTÜ Detay
DİREKT BİLİRUBİN( MAYİİ) FOTOMETRİK MAYII Detay
DİRECT COOMBS AGLÜTİNASYON EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
DİRECT BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
DİHİDROTESTOSTERON ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 mL Detay
DİGOXİN CLIA, ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
DHEA SO4 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz , ikter , lipemi 500 µl Detay
DHEA ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 mL Detay
DEOXYPRİDİNOLİN(Pyrilinx-D) CLIA 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
DEOKSİKORTİZOL RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
DEMİR FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
DANSİTE(İDRAR) İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
D-Dimer FC SİTRATLI PLAZMA Uygun almayan kan ve antikuagluan oranları , pıhtılı ve hemolizli numuneler 500 µl Detay
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ GC-MS SERUM 2 ML Detay
ÇİNKO(ERİTROSİT İÇİ) ICP-MS EDTALI TAM KAN 2 ML Detay
ÇİNKO TÜRBİDİMETRİK HEPARİNLİ PLAZMA Çinko testi aşırı hassas bir test olduğundan numunelerin, ya heparinli tüplere (yeşil tüp) alınması veya metal ihtiva etmeyen özel tüplere alınması (siyah tüp) gerekmektedir.Ayrıca alınan numunenin hemoliz edilmemesine özen gösterilmelidir. 500 µl Detay
ÇİNKO (İDRAR) TÜRBİDİMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgM(CMV IgM) ECLIA SERUM 500 µl Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgG(CMV IgG) ECLIA SERUM 500 µl Detay
CYTOMEGALO VIRUS IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ve kontaminasyon 1 ML Detay
CYSTATIN C NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CRYOGLOBULIN PRESİPİTASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML Detay
CRYOFİBRİNOJEN PRESİPİTASYON SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML Detay
CRP İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CROSSLAPS(Beta CTx) ECLIA,ICMA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi Detay
COBALT (İDRAR) ICP-MS SERUM, İDRAR 500 uL Detay
CMV (PCR) PCR SERUM,EDTALI TAM KAN , BOS Aşırı hemoliz,lipemi,ikter, uygun olmayan kan/antikoagülan oranı 1 ML Detay
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOK. A-B ELİSA GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 20 g Detay
CİVA(İDRAR) ICP-MS 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
CİVA (KAN) ICP-MS EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMYDIA ANTİJEN MEIA ÖZEL SWAB. STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
CHLAMIDYA TRICHOMATIS IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CHLAMIDYA TRICHOMATIS IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
CH-50 EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
CEA (MAYİ) ECLIA, CLIA MAYII 500 µl Detay
CEA ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CD4/CD8 FC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML Detay
CARNİTİNE(TOTAL) LC-MS SERUM 500 µl Detay
CARNİTİNE(SERBEST) LC-MS SERUM Detay
CARBOXYHEMOGLOBİN(COHb) FOTOMETRİK HEPARINLI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek Detay
CALPROTECTIN FC GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
CA 72-4 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
CA 19-9 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CA 15-3 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
CA 125 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
C-PEPTİD ECLIA , ICMA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
BURUN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BURUN SÜRÜNTÜSÜ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER Detay
BUN ENZİMATİK , KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BRUCELLA(ROSE BENGAL) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon Detay
BRUCELLA(COOMBS'LU) TÜP AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA MELİTENSİS(WRİGHT) LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA IgG ELİSA SERUM Detay
BRUCELLA Ig M(2-ME) ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 1 ML Detay
BRUCELLA LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BOS PROTEİN İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK BOS STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
BOS KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BOS Steril olmayan BOS örnekleri 1 ML Detay
BORELIA BUGDORFERI IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
BORELIA BUGDORFERI IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl Detay
BORDETELLA PERTUSİS IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BORDETELLA PERTUSİS IgA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
BOĞAZ KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM KÜLTÜR BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ Kültür alınmadan önce eküvyon ile ağız mukazasındaki diğer bölgelere dokunulmamalıdır. Detay
BNP FC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Numunenin plazması ayrılmadan beklemiş olması 2 ML Detay
BİOTİNİDAZ NEFELOMETRİK SERUM DONDURULMAMIŞ NUMUNE Detay
BİKARBONAT ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BETA HCG CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
BETA 2 MİKROGLOBULİN(İDRAR) CLIA 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BETA 2 MİKROGLOBULIN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
BETA 2 GLİKOPROTEİN1 IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
BETA 2 GLİKOPROTEİN1 IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
BETA-2 TRANSFERİN ELEKTROFOREZ BURUN AKINTISI VEYA KULAK AKINTISI İLE EŞ ZAMANLI SERUM SERUM İÇİN HEMOLİZ, AKINTI İÇİN STERİL OLMAYAN KABA ALINAN NUMUNELER 1 ML Detay
BENCE JONES PROTEİN ELEKTROFOREZ 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BARTONELLA HENSELAE IgM IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BARTONELLA HENSELAE IgG IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
BAKIR (İDRAR) ICP-MS 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
BAKIR TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi, İkter 500 µl Detay
BALGAM KÜLTÜRÜ KÜLTÜR BALGAM UYGUN OLMAYAN ÖRNEK (BALGAM YERİNE TÜKÜRÜK VERİLMESİ, VB. ) YETERSİZ OLAN ÖRNEKLER , STERİL OLMAYAN KAPTA GÖNDERİLEN ÖRNEKLER. 1 ML Detay
ASO İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASMA IFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ASETİLKOLİNESTERAZ ELEKTROFOREZ AMNİYOTİK SIVI 500 µl Detay
ASETİL KOLİN RESEPTÖR Ab EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA(ANTİ SPERM ANTİKOR)IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA(ANTI SPERM ANTIKOR)IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ASA IgG (SEMEN-AKINTI) ELİSA SEMEN,AKINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 µl Detay
ASA IgA (SEMEN-AKINTI) ELİSA SEMEN,AKINTI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 500 µl Detay
ARSENİK ICP-MS 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) 10 ML Detay
APSE KÜLTÜRÜ KÜLTÜR APSE MATERYALİ STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML Detay
APOLIPOPROTEİN B İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 600 µl Detay
APOLIPOPROTEİN A 1 İMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 600 µl Detay
APC REZİSTANSI(NORMALİZE) KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 1 ML Detay
ANTİTROMBİN III. KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
ANTİ YO WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ TROMBOSİT ANTİKOR F C SİTRATLI TAM KAN PIHTILI ÖRNEK , HEMOLİZ 5 ML Detay
ANTİ TPO ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ TİSSUE TRANS. IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ TİSSUE TRANS. IgA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ TG ECLIA,CLIA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter 500 µl Detay
ANTİ SM ANTİKORU ELISA, IMMUNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ SLA ELISA SERUM Detay
ANTİ Ro(SS-A) ANTİKOR ELISA , İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ RNP ANTİKORLARI ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ Rİ WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ OVER ANTİKORU IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
ANTİ M(TIROID MIKROZOMAL Ab) ECLIA , CLIA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ La(SS-B) ANTİKOR ELİSA , IMMUNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ KARDIOLIPIN Ab.IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ KARDIOLIPIN Ab.IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ JO-1 IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ HU WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ HCV ECLIA SERUM 500 µl Detay
ANTİ HBs ECLIA SERUM 500 µl Detay
ANTİ HBe CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBc TOTAL CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ HBc IgM CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HBc IgG CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV TOTAL CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV IgM CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ HAV IgG CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi , İkter 500 µl Detay
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgG ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgA ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANTİ FOSFOTİDİLSERİN IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
ANTİ FOSFOTİDİLSERİN IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay
ANTİ FOSFOLİPİT Ab.IgM ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ FOSFOLİPİT Ab.IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ FAKTÖR Xa KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA PIHTILI , HEMOLİZLİ, HEPARİNLİ NUMUNELER , UYGUN OLMAYAN KAN/ ANTİKOAGÜLAN ORANI 500 µl Detay
ANTİ ds DNA ELİSA SERUM Aşırı hemoliz ,Lipemi 500 µl Detay
ANTİ DELTA ANTİKOR ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANTİ CENTROMER ANTİKOR IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ANTİ CCP ECLIA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
ANTİ SACCHAROMYCES IgA ELISA SERUM 2 ML Detay
ANTI RETİKÜLİN ANTİKOR ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
ANGIONTENSIN I RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML Detay
ANDROSTENEDİON CLIA SERUM Aşırı Hemoliz , Lipemi , ve yakın zamanda radyoizotop kullanımı 500 µl Detay
ANCA (P-ANCA) ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANCA (C-ANCA) ELİSA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
ANA IFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
AMYLOID A PROTEİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
AMONYAK ENZİMATİK, SPEKTROFOTOMETRİK HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Hemoliz , Lipemi 2 ML Detay
AMİP ANTİKORU ELISA SERUM Hemoliz 500 µl Detay
AMİNO LEVÜNİLİK ASİT KROMOTOGRAFİK, SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
AMİNO ASİTLER (SERUM) LC-MS SERUM Hemoliz , Fibrin 2 ML Detay
AMİNO ASİTLER (İDRAR) LC-MS 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
AMİLAZ(MAYİİ) ENZİMATİK MAYII Hemoliz 500 µl Detay
AMİLAZ(İDRAR) ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
AMİLAZ ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
AMH ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
AMA M2 TİPİ ELİSA , İFA SERUM Hemoliz , Lipemi,İkter ve kontaminasyon 500 µl Detay
AMA ELİSA, IFA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl Detay
ALUMİNYUM ICP-MS ESER ELEMENt TÜPÜ, HEPARİNLİ TAM KAN Hemoliz 2 ADET YEŞİL KAPAKLI TÜP Detay
ALUMİNYUM(İDRAR) A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
ALKOL TÜRBİDİMETRİK PLAZMA Hemoliz 1 ML Detay
ALKALEN FOSFATAZ ENZİMATİK , KİNETİK SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALKALEN FOSFATAZ İZO ENZİMLERİ AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ SERUM Hemoliz , Lipemi 1 ML Detay
ALFA FETOPROTEİN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALFA 1 ANTİTRİPSİN IMMÜNOTÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz, Lipemi 500 µl Detay
ALFA-2 MAKROGLOBULİN TÜRBİDİMETRİK SERUM Hemoliz 1 ML Detay
ALDOSTERON(İDRAR) EIA 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ALDOSTERON EIA SERUM Hemoliz , Lipemi 500 µl Detay
ALDOLAZ ENZİMATİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
ALBUMİN (MAYİİ) TÜRBİDİMETRİK MAYII Hemoliz 500 µl Detay
ALBUMİN (BOS) TÜRBİDİMETRİK BOS Hemoliz 1 ML Detay
ALBUMİN SPEKTROFOTOMETRİK , KOLOROMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl Detay
AKTİVE C PROTEİN REZİSTANSI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Pıhtılı, hemolizli,heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikuagluan oranı 600 µl Detay
AKŞ ENZİMATİK , KOLOROMETRİK SERUM Kan halinde beklimiş Örnekler 500 µl Detay
ADH RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz, Lipemi , ikter 1 ML Detay
ADH (İDRAR) RIA 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML Detay
ADENOVİRUS LATEKS AGLİTÜNASYON GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g Detay
ADA ENZİMATİK SERUM,PLEVRAL MAYİİ Aşırı hemoliz 1 ML Detay
ACTH CLIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Aşırı hemoliz,lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi 500 µl Detay
ACE ENZİMATİK HEPARİNLİ PLAZMA(SOĞUK ORTAM) Aşırı hemoliz,lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi 500 µl Detay
A.A VE AÇİL CARNİTİN PROFİLİ LC-MS TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN TARAMA KARTINDAKİ İŞARETLİ ALANA HEM ÖN HEM ARKA TARAFINDAN KAN EMDİRİLMESİ , KANIN KARTIN ARKA YÜZEYİNE GEÇMEMESİ FENİLKETONÜRİ FİLTRE KAĞIDINDA EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN Detay
5 NÜKLEOTİDAZ EIA SERUM SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl Detay
5-HIAA 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
25-OH VITAMİN D3 ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
17 OH PROGESTERON (extract.) EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML Detay
17 OH KORTİKOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML Detay
17 KETOSTEROİD KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML Detay
17 ALFA OH PROGESTERON EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
11 DEOKSİKORTİZOL RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl Detay
1-4 DELTA ANDROSTENEDİON CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemi 1 ML Detay
1-25(OH) VİTAMİN D3 EIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML Detay