Test Adı : GLUKOHEMOGLOBİN
Sinonim :
Örnek Türü : EDTALI TAM KAN
Örnek Miktarı :
Yöntem :
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : BKNZ.HEMOGLOBİN A1C
Sonuç Verme :
Referans Aralık : - - - -
Açıklama :
Ekler :