Test Adı : GLUKOZ (BOS)
Sinonim :
Örnek Türü : BOS
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : ENZİMATİK , SPEKTROFOTOMETRİK
Örnek Kabı : JELSİZ DÜZ TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları : - 20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :