Test Adı : GLUKOZ 6 FOSFAT DEHIDROGENAZ
Sinonim : G6PDH
Örnek Türü : EDTALI TAM KAN
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : SPEKTROFOTMETRİK , KİNETİK
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
Örnek Saklama Koşulları : Oda ısısında 1 gün, 2-8ºC'de 6 gün
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.
Ekler :