Test Adı : OSMOLALİTE(SERUM)
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : HPLC
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Hemoliz
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 16.00
Referans Aralık :
Açıklama : Elekrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspidus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi artarken, andrenokortikal yetmezlik, panhipopitüiterizm ve aşırı sıvı alımı ile osmolalite azalır
Ekler :