Test Adı : OXCARBAZEPHİNE
Sinonim : (TRİLEPTAL)
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : HPLC
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortam
Çalışma Günü : CUMA-SALI
Sonuç Verme : 7 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Ekler :