Test Adı : PARANEOPLASTİK PANEL
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : WESTERN BLOT
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 6 GÜN SONRA 18.00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :