Test Adı : PARASETAMOL
Sinonim : (ASETAMİNOFEN)
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : ENZİMATİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 7 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Ekler :