Test Adı : PARİETAL HÜCRE Ab....
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : PAZARTESİ
Sonuç Verme : ÇARŞAMBA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Tip A otoimmün gastrit tanısında kullanılır. Bu hastalarda pernisyöz anemi de görülmektedir. Bu nedenle pernisyöz aneminin nedenin araştırılmasında da değerlidir. Pernisyöz anemisi olan hastaların %90, atrofik gastritli hastaların ise %60 kadarında gözlenebilir. Ayrıca diğer otoimmün hastalıklarda ve ailesinde pernisyöz anemili akrabası olanlarda da APCA pozitif olabilir
Ekler :