Test Adı : PARVO VİRUS B-19 IgM
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter,kontaminasyon
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : PAZARTESİ
Sonuç Verme : PERŞEMBE 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : B19 enfeksiyonu ile ilişkili semptomlar asemptomatik olabileceği gibi hayatı tehdit eden klinik komplikasyonlarla da seyredebilir. Çocuklarda tipik döküntü ile seyreden enfeksiyon 5. hastalık olarak adlandırılır. Ayrıca, geçici aplastik krizler, hidrops fetalis, artropati, çeşitli vaskülitik sendromlar, eritema multiforme ve eritema nodozum gibi tablolarla da karşımıza çıkabilmektedir IgM antikorları virüsle karşılaşmadan hemen sonra 7-14. günde saptanmaya başlar IgG düzeyleri ise 14. günden iti
Ekler :