Test Adı : PİRUVAT
Sinonim : PİRÜVİK ASİT
Örnek Türü : EDTALI TAM KAN (perclorik asit ile çöktürülmüş/Laba danışınız)
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : SPEKTROFOTMETRİK
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 18.00
Referans Aralık :
Açıklama : Hasta aç ve dinlenmiş olmalıdır.2 mL %8 perklorik asit içeren tüplere 1 mL tam kan alınır. perklorik asit eklendikten sonra numune 30sn karıştırılır. 5 dk buzdolabında bekletildikten sonra santrifüj edilerek süpernatant ayrılarak gönderilir.
Ekler :