Test Adı : PİRUVAT KİNAZ
Sinonim : P K
Örnek Türü : EDTALI TAM KAN
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : SPEKTROFOTMETRİK
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 6 saat, -70ºC'de 8 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Pirüvat kinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitikk anemiye neden olur. Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrofi ve egzersiz de pirüvat kinaz düzeyinde artışa neden olabilir
Ekler :