Test Adı : PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ
Sinonim : RENİN , PRA
Örnek Türü : EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT)
Örnek Miktarı : 1,5 ML
Yöntem : RIA
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 4 gün, -20ºC' de 1 ay
Çalışma Günü : P.TESİ,PERŞEMBE
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, OKS kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, hepatit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.
Ekler :