Test Adı : PLAZMİNOJEN
Sinonim :
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : KOAGÜLOMETRİK
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı , hemolizli,heparinli örnekler
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Oda ısısında 8 saat, -20ºC' de 1 yıl
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18 :00
Referans Aralık :
Açıklama : Herediter plazminojen azlığı venözz tromboza eğilimle ilişkilidir. Ayrıca karaciğer hastalığı, DIC ve trombolitik tedavi esnasında da plazminojen düzeyinde düşme görülebilir.
Ekler :