Test Adı : PORFOBİLİNOJEN
Sinonim :
Örnek Türü : 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR
Örnek Miktarı : 10 ML
Yöntem : KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK
Örnek Kabı : İDRAR KABI
Örnek Red Kriteri : SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Oda ısısında 12 saat, 2-8ºC' de 7 gün
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 10 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :