Test Adı : POTASYUM
Sinonim : K +
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : İYON SELEKTİF
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortam
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN
Referans Aralık :
Açıklama : Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.
Ekler :