Test Adı : PRİMİDON (MYSOLIN)
Sinonim : MYSOLİN
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : FPIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC'de 7 gün, -20ºC'de 1 ay
Çalışma Günü : CUMARTESİ
Sonuç Verme : 10 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Ekler :