Test Adı : PRO-BNP
Sinonim :
Örnek Türü : EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT)
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : FC
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :