Test Adı : PROLAKTİN ANT.(MAKROPROLAKTİN)
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : ELISA , CLIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 5 gün, -20ºC' de 6 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 2 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık : - - - -
Açıklama : Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır
Ekler :