Test Adı : PROSTATIK ASIT FOSFATAZ
Sinonim : PAP , PROSTAT SPESİFİK ASİT FOSFOTAZ
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 4 gün, -20ºC' de 6 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 8 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Prostattan salgılanan bir glikoproteindir.
Ekler :