Test Adı : PROTEİN C AKTİVİTESİ
Sinonim : PROTEİN C FONKSİYONEL
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de bir gün, -70ºC' de 2 yıl
Çalışma Günü : SALI
Sonuç Verme : PERŞEMBE 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar
Ekler :