Test Adı : PROTEİN C ANTİJEN
Sinonim :
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Oda ısısında 8 saat, -20ºC' de 1 ay
Çalışma Günü : SALI
Sonuç Verme : PERŞEMBE 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında ve tiplendirilmesindekulla nılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.
Ekler :