Test Adı : PROTEİN ELEKTROFOREZİ
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 72 saat, -20ºC' de 6 ay, -70ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 10 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Elektroforez ile serum proteinleri 5 ana banta ayrılır. Kandaki protein dağılımı bazı hastalıkların tanısında değerlidir
Ekler :