Test Adı : PROTEİN S AKTİVİTESİ
Sinonim : PROTEİN S FONKSİYONEL
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : EIA
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de bir gün, -70ºC' de 2 yıl
Çalışma Günü : SALI
Sonuç Verme : PERŞEMBE 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar
Ekler :