Test Adı : PROTROMBİN ZAMANI
Sinonim : PTZ
Örnek Türü : SİTRATLI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : KOAGÜLOMETRİK
Örnek Kabı : MAVİ KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Oda ısısında 8 saat, -20ºC' de 2 hafta, -70ºC' de 6 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN
Referans Aralık :
Açıklama : Protrombin zamanı ekstrensek yolun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca faktör II, V, VII ve X’un konjenital yetersizlikleri, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında da yararlıdır
Ekler :