Test Adı : PSA TOTAL (3.GENERATION)
Sinonim : PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (TOTAL)
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : ECLIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 5 gün, -20ºC' de 6 ay
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi) tanı ve takibinde kullanılır.
Ekler :