Test Adı : PTH INTACT
Sinonim : PARATİROİD HORMON (İNTAKT) , PARATHORMON , PARATHYRİN
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : ECLIA,CLIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz, lipemik , ikter numunenin oda sıcaklığında 1 saatten fazla beklemesi
Örnek Saklama Koşulları : Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Dondurularak çalışılıncaya kadar stabildir.
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 18.00
Referans Aralık :
Açıklama : Sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir.
Ekler :