Test Adı : RAST DX1 (ASTIM)
Sinonim : ASTIM
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : ELISA , CLIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 3 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :