Test Adı : RAST GRASS POLLEN(gx1)
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 1 ML
Yöntem : ELISA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi , ikter
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 3 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık : 0 - 99 yaş - H - NEGATİF - - g3:Dactylis glomerata
0 - 99 yaş - H - NEGATİF - - g4:Fescula Elatior
0 - 99 yaş - H - NEGATİF - - g5: Lollium perenne
0 - 99 yaş - H - NEGATİF - - g6:Phleum Pratense
0 - 0 yaş - H - NEGATİF - - g8: Poa pratensis
Açıklama :
Ekler :