Test Adı : RETİKULOSIT
Sinonim :
Örnek Türü : EDTALI TAM KAN
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : MİKROSKOBİ
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli örnek
Örnek Saklama Koşulları : Oda ısısında 6 saat, 2-8ºC' de 1 gün
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır.
Ekler :