Test Adı : RPR
Sinonim : PARİD PLASMA REAGİN SİFİLİS TESTİ , VDRL KART TEST
Örnek Türü : EDTALI PLAZMA
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : LATEKS AGLÜTİNASYON
Örnek Kabı : MOR KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 5 gün
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık : - - - -
Açıklama : Sifilis tanısında kullanılır.
Ekler :