Test Adı : RUBELLA IgG
Sinonim : KIZAMIKÇIK ANTİKORU IGG
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : CLIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Rubella enfeksiyonunun tanısında kullanılır.
Ekler :