Test Adı : RUBELLA IgG AVİDİTE
Sinonim : KIZAMIKÇIK ANTİKORU IGM
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : ELISA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : 3 GÜN SONRA 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Konjenital Rubella enfeksiyonları ağır sekellere neden olabilir. İkinci trimesterden sonraki enfeksiyonlar fetüsü etkilemediğinden enfeksiyonun başlangıç tarihi çok önemlidir. Avidite testi ile Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Ekler :