Test Adı : SAFRA ASİTLERİ (AÇLIK)
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 6 ay
Çalışma Günü : PAZARTESİ, PERŞEMBE
Sonuç Verme : ERTESİ GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir.
Ekler :