Test Adı : SAFRA ASİTLERİ (TOKLUK)
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 6 ay
Çalışma Günü : HERGÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama :
Ekler :