Test Adı : SALİSİLAT (ASPİRİN)
Sinonim : ASETİLSALİSİLİK ASİT , ASA , SALİSİLİK ASİT
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : FPIA
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları :
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : 5 GÜN SONRA 18.00
Referans Aralık :
Açıklama : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Ekler :