Test Adı : Scl-70 ANTİKORLARI
Sinonim :
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : ELISA
Örnek Kabı :
Örnek Red Kriteri :
Örnek Saklama Koşulları : 2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre
Çalışma Günü : BAKINIZ ENA PROFİLİ
Sonuç Verme :
Referans Aralık :
Açıklama : SLE, Sjögren sendromu, progresif sistemik sklerozis, polimyozit, dermatomyozit, overlap sendromu, sharp sendromu (mixed konnektif doku hastalığı) ve primer bilier siroz gibi otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır.
Ekler :