Test Adı : SEDİMENTASYON
Sinonim : ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI , ESR
Örnek Türü : NA SİTRATLI KAN
Örnek Miktarı : 2 ML
Yöntem : AGLÜTİNASYON
Örnek Kabı : SİYAH KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek
Örnek Saklama Koşulları : da ısısında 6 saat, 2-8ºC' de 1 gün
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık : - - - -
Açıklama : İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, doku nekrozu, temporal arterit, maligniteler, romatoid hastalıklar ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.
Ekler :