Test Adı : SGOT(AST)
Sinonim : AST , ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ, SERUM GLUTAMİK OKSALOASETİK TRANSAMİNAZ
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : Oda ısısında 1 gün, 2-8ºC' de 28 gün, -20ºC' de 1 yıl
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır. Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, kolestatik ve obstrüktif sarılık, kronik hepatitler, enfeksiyoz mononükleoz, kalp veya iskelet kası nekroz veya travması, kalp veya iskelet kası inflamatuar hastalıkları, akut MI, ağır egzersiz, kalp yetmezliği, ciddi yanıklar, hipotiroidizm, intestinal obstrüksiyon, malign hipertermi ve talasemi majorde serum AST düzeyi artar
Ekler :