Test Adı : SGPT
Sinonim : ALT, ALANİN AMİNOTRANSFERAZ, SERUM GLUTAMİK PİRUVAT TRANSAMİNAZ
Örnek Türü : SERUM
Örnek Miktarı : 500 µl
Yöntem : SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK
Örnek Kabı : SARI KAPAKLI TÜP
Örnek Red Kriteri : Aşırı hemoliz,lipemi
Örnek Saklama Koşulları : Oda ısısında 1 gün, 2-8ºC' de 28 gün, -20ºC' de 1 yıl
Çalışma Günü : HER GÜN
Sonuç Verme : AYNI GÜN 18:00
Referans Aralık :
Açıklama : Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur
Ekler :